anläggning

Från skiss till färdig trädgård 

När du vill anlägga en helt ny eller uppdatera din befintliga trädgård, hjälper vi dig med hela projektet – från en första skiss till en färdig trädgård. Utgångspunkten är ett möte där vi lyssnar in dina önskemål och egna idéer. Kanske räcker detta för att kunna gå vidare till en offert?

En del av våra kunder behöver bara en skiss för att själva arbeta utifrån den, andra vill ha hjälp hela vägen fram till färdigt resultat. Inget uppdrag är för litet, men en del kanske kräver flera hantverkare för att ro det iland. 

Det är en fördel om vi kan planera uppdraget under tidig vår eller höst, för att sedan koncentrera oss på själva utförandet under säsongen. 

Välkommen med dina frågor!

© Copyright Westgarden