TRÄDGÅRDS-anläggning

Från skiss till färdig trädgård 

När du vill anlägga en helt ny eller uppdatera din befintliga trädgård, hjälper vi dig med hela projektet – från en första skiss till en färdig trädgård. Utgångspunkten är ett möte där vi lyssnar in dina önskemål och egna idéer. Kanske räcker detta för att kunna gå vidare till en offert?

En del av våra kunder behöver bara en skiss för att själva arbeta utifrån den, andra vill ha hjälp hela vägen fram till färdigt resultat. Inget uppdrag är för litet, men en del kanske kräver flera hantverkare för att ro det iland. 

Vi har under många år byggt murar, trappor, stensatt gångar, parkeringar, uteplatser. Vi bygger altaner, insynsskydd, klätterstöd och odlingslådor. Vi kan hjälpa er med designen eller utföra en redan ritad design. I ett försök att ge rätt förutsättningar för ditt projekt så behöver vi ha god tid till planering av design och utförande. För större projekt kan det behövas månader för att ro iland alla bitar. Ta kontakt med oss för att se hur vår kapacitet ser ut just nu.

Välkommen med dina frågor!

© Copyright Westgarden